Ύστερα από ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο (18 Μαρτίου 2012) της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. ), το Διοικητικό Συμβούλιο που διεξήχθη την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 στα γραφεία της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. ομόφωνα εγκρίθηκε η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα 4 χρόνια, το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Χαροκόπος Αντώνιος (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Αντιπρόεδρος Α’: Μαδιάς Θεόδωρος (Περιφερειακή Εν. Αιτωλοακαρνανίας)
Αντιπρόεδρος Β’: Παπαδάτος Ιωάννης (Περιφερειακή Εν. Ηλείας)
Γενική Γραμματέας: Παναγοπούλου Βασιλική (Περιφερειακή Εν. Αιτωλοακαρνανίας)
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Συριόπουλος Διονύσιος (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Ταμίας: Λίβανος Ανδρέας (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Αναπλ. Ταμίας: Καλύβας Νικηφόρος (Περιφερειακή Εν. Αιτωλοακαρνανίας)
Οργανωτική Γραμματέας: Τριανταφύλλου Αγγελική (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας: Ρήγας Ανδρέας (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Μέλος: Γρέκας Ιωάννης (Περιφερειακή Εν. Ζακύνθου)
Μέλος :Παπαναγιώτου Παντελής (Περιφερειακή Εν. Ηλείας)

Παράλληλα με την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου διεξήχθη και της Ελεγκτικής Επιτροπής με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Κανελλόπουλος Γεώργιος (Περιφερειακή Εν. Αχαΐας)
Μέλος Α’: Κοντόσταυλος Δημήτριος (Περιφερειακή Εν. Ζακύνθου)
Μέλος Β’: Αργύρης Αναστάσιος (Περιφερειακή Εν. Αιτωλοακαρνανίας)

Της ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της!