Από τον πρώτο καιρό της σύστασης της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων “ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” μας είχε δηλωθεί με σαφήνεια από τους υπεύθυνους της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ότι πέρα από τη βοήθεια που η ίδια η εταιρεία προτίθετο να προσφέρει, θα καταβαλλόταν και προσπάθεια για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του γαλλικού ομίλου VINCI, κυρίου μετόχου της αναδόχου της Ζεύξης.

Περίπου ένα χρόνο μετά ιδρύθηκε το ελληνικό παράρτημα του φορέα υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης της VINCI (Fondation VINCI) που θα δραστηριοποιείται στο εξής στη χώρα μας υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI με πάνω από 800 δράσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης – σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις – αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προωθούν την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που έχουν αποκλεισθεί από την εργασία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν κατάρτιση και αλλά και τα προσόντα τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση ή την διατήρηση μιας θέσης εργασίας.

Έτσι μετά από αίτημα του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» προς το Σύνδεσμο VINCI και ενώ ακολούθησε αξιολόγηση του έργου μας και καταγραφή των αναγκών μας, ο Σύλλογός μας υπήρξε ένας από τους δύο φορείς-μέλη των “Πυλώνων Αλληλεγγύης” που προεπελέγησαν για χρηματοδότηση. Στην περίπτωσή μας χρηματοδότησε μέρους των εργασιών διαμόρφωσης των Εργαστηρίων και του Κέντρου Ημέρας.

Το ότι ο Σύλλογός μας ήταν μέσα στους δύο πρώτους κοινωνικούς φορείς που επιλέχτηκαν για υποστήριξη από τη  VINCI στην χώρα μας είναι κάτι ιδιαίτερα τιμητικό για μας, αφού υπογραμμίζει την αναγνώριση του έργου μας. Για το σκοπό αυτό δε πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε ξενοδοχείο της Αθήνας παρουσία Ελλήνων και Γάλλων ανθρώπων της VINCI, του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» καθώς και του Οικοτροφείου “ΙΡΙΣ” Ρίου, που επίσης προεπελέγη.

Από την πλευρά μας δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε το ΣΥΝΔΕΣΜΟ VINCI αλλά και τους “ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” για την τόσο σημαντική βοήθεια που θα μας προσφέρουν τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.