Μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι ή πολύτεκνοι που δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ή μειωμένης εισφοράς (0,5 ευρώ το τετραγωνικό) έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποστείλουν sms στο 54160 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ώστε να εξαιρεθούν ή να πληρώσουν λιγότερα.

Υποχρεωτικά όμως θα καταβάλουν την πρώτη δόση (θα πληρώσουν δηλαδή ολόκληρο τον πρώτο λογαριασμό της ΔΕΗ) και εφόσον η αίτησή τους γίνει δεκτή, θα ληφθεί υπόψη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδώσει η ΔΕΗ. Τυχόν επιπλέον ποσό που θα έχει καταβληθεί για το τέλος, θα συμψηφιστεί στους επόμενους λογαριασμούς. Για τη χορήγηση του μειωμένου ειδικού τέλους ή της απαλλαγής ηλεκτρονικά, η ΓΓΠΣ λαμβάνει υπόψη τα εξής:

Για τα άτομα με Αναπηρία:

Στην περίπτωση εγγάμων, τον μειωμένο συντελεστή ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100% ή ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος ή ο/η σύζυγος που τον βαρύνει είναι ανάπηρο πρόσωπο και δεν έχει φορολογητέο εισόδημα.

Όσοι από τους δικαιούχους δεν έστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν τους χορηγήθηκε απαλλαγή ή μείωση του συντελεστή από τη ΓΓΠΣ, τότε απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, με τα εξής δικαιολογητικά:

Για τους ανάπηρους ή τους υπόχρεους που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο και οι οποίοι δικαιούνται μειωμένου συντελεστή, απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας, φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 και εκκαθαριστικού καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο τους ανήκει, το πρόσωπο που βαρύνει τον υπόχρεο είναι ανάπηρο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου).

Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του.

Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ
Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011