Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»  στα πλαίσια της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) η οποία αφορά την  υπαγωγή της λειτουργία  του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου σε αυτή τη δράση:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα Άτομα με Αναπηρία, Άμεσα Ωφελούμενους και τους επιφορτισμένους με την φροντίδα τους, Έμμεσα Ωφελούμενους, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω δράση, από 7-9-2011.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, συνοδευμένων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η  15/9/2011 και ώρα 13.00 μ.μ.

Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί μέχρι 31-12-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: 26340-27313 (καθημερινά 9:00 έως 13:00)