Στα πλαίσια της σφαιρικής εκπαίδευσης των ωφελούμενων και των εκπαιδευτών, έλαβε χώρα στο χώρο του ΚΔ-ΗΦ μία πολύ σημαντική δράση: ενημέρωση και εκπαίδευση από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας!
Πιο συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά μας, ο ΟΑΣΠ απέστειλε εξειδικευμένο προσωπικό στη Ναύπακτο για μια ταυτόχρονη εκπαιδευτική δράση σε ωφελούμενους και εκπαιδευτές του ΚΔ-ΗΦ.
Η παράλληλη αυτή δράση περιελάμβανε εκπαίδευση στους ωφελούμενους του ΚΔ-ΗΦ μέσω κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού για την κατανόηση του φυσικού φαινομένου του σεισμού και των συνοδών του φαινομένων, την απόκτηση γνώσεων για τα μέτρα προστασίας, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την αντιμετώπιση σεισμικής έκτακτης ανάγκης σε μία χώρα με συνεχή σεισμική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα.
Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτές του ΚΔ-ΗΦ μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο, ενημερώνονταν για το μνημόνιο ενεργειών για την πρόληψη και τη διαχείριση των συνεπειών του σεισμικού κινδύνου στο χώρο του ΚΔ-ΗΦ και κατέστρωναν μαζί με την υπεύθυνη εισηγήτρια το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας.
Στόχοι της δράσης ήταν η ελαχιστοποίηση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού, καθώς και η ανάπτυξη της αντισεισμικής συνείδησης και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και του προσωπικού του ΚΔ-ΗΦ.
Μια πρωτότυπη δράση που απόλαυσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωφελούμενοι και εκπαιδευτές του ΚΔ-ΗΦ!