Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Στο πλαίσιο της Δράσης «Δικτύωση αναπηρικού κινήματος με το κίνημα των καταναλωτών» (Πακέτο Εργασίας 1, Υποέργο 4), που έχει ως στόχο α) την προώθηση των ειδικών αναγκών των καταναλωτών με αναπηρία μέσω της δικτύωσης των τοπικών αναπηρικών οργανώσεων με το κίνημα καταναλωτών και β) την ενδυνάμωση των καταναλωτών με αναπηρία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, σάς προσκαλούμε στο Εργαστήριο Συνεργασίας που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 13:00, σε αίθουσα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Συλλόγου ΑμεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” (περιοχή Βομβοκού Ναυπάκτου).
Το Εργαστήριο στοχεύει στη δικτύωση του τοπικού αναπηρικού κινήματος με το κίνημα των καταναλωτών προκειμένου να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, αλλά και επεξεργασία βασικών αξόνων για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης που θα διασφαλίζει και θα προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ως καταναλωτικό κοινό Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: [email protected] έως την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Παράρτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Πάτρα, κ. Δημήτρης Χαλκιόπουλος στο τηλέφωνο 2610362127 (08.00 – 16.00).