Ο Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει:

  • μία (1) θέση εργασίας, 8ωρης απασχόλησης,
  • για ΑΝΔΡΑ,
  • με καθεστώς βαρδιών,

για τη στελέχωση του Προσωπικού Υποστήριξης (Πρόσωπο Φροντίδας)* των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Συλλόγου.

  • με τίτλο σπουδών Νοσηλευτή ή Φυσικοθεραπευτή ή Εργοθεραπευτή

* Παρακαλείσθε οι υποψήφιοι να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019, όπου ορίζονται σαφώς τα καθήκοντα του Προσωπικού Υποστήριξης ΑμεΑ σε Σ.Υ.Δ.

Θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει γίνει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μόνο ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alkyoni2003@gmail.com

μέχρι και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.

Η πρώτη επιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση των βιογραφικών και οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο τίτλος σπουδών και ο μεταπτυχιακός τίτλος, η πιθανή εμπειρία στον χώρο της Αναπηρίας, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του υποψηφίου, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου,

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 26340-27313 (ώρες γραφείου).

Ναύπακτος  01/11/2022