Τη Δευτέρα 16-05-2022 είχαμε την χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε στα κτίρια των Δομών μας, τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ Κέρκυρας κ. Σπύρο Ζουμπουλίδη, Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, καθώς και εργαζόμενους του Κέντρου Διημέρευσης «ΜΕΛΙΣΣΑ».

Αφού συζητήθηκαν από κοινού θέματα που αφορούν γενικά το χώρο της Αναπηρίας και τον τρόπο λειτουργίας τον Δομών μας,  ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους των Στεγών μας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Κατά κοινή ομολογία ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία αλληλεπίδρασης.