Ο Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει  (1) θέση εργασίας Προσωπικού Υποστήριξης με την ειδικότητα – καθήκοντα του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας για τη στελέχωση του Προσωπικού Υποστήριξης των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου.

 

Γενική Περιγραφή Θέσης:

 

Η θέση του Προσωπικού Υποστήριξης με την ειδικότητα – καθήκοντα του του/της Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης των ωφελούμενων της Σ.Υ.Δ. σε θέματα υγιεινής, σίτισης, εκπαίδευσης, διατήρησης ή/και ενίσχυσης δεξιοτήτων, συνοδείας σε εξόδους.
  • Νοσηλευτικά καθήκοντα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα του Προσωπικού Υποστήριξης Σ.Υ.Δ. παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 

  • Κάτοχος τίτλου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής.

(Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι κάτοχος τίτλου ΔΕ Νοσηλευτικής απαιτείται προϋπηρεσία στον χώρο της Αναπηρίας).

  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μέσου μετακίνησης.

 

* Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μόνο ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

alkyoni5@otenet.gr

 

μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

 

Η πρώτη επιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση των βιογραφικών και οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο τίτλος σπουδών και ο μεταπτυχιακός τίτλος, η πιθανή εμπειρία στον χώρο της Αναπηρίας, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του υποψηφίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος 02/07/2021

 

Ο Διευθυντής του Συλλόγου ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων “ΑΛΚΥΟΝΗ”

Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος