Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σκοπό τη στελέχωση μίας εκ των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Συλλόγου, με τον ρόλο του

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) και

με εξειδίκευση σε μία από τις εξής ειδικότητες: Νοσηλευτής/τρια, Φυσικοθεραπευτής/τρια ή Βοηθός φυσικοθεραπευτή/τριας, Γυμναστής/τρια, Εργοθεραπευτής/τρια, Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής.

Θα ληφθεί υπόψη πιθανή εμπειρία ενασχόλησης με ΑμεΑ.

* Παρακαλείσθε οι υποψήφιοι να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019, όπου ορίζονται σαφώς τα καθήκοντα του Προσωπικού Υποστήριξης ΑμεΑ σε Σ.Υ.Δ..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

[email protected]

μέχρι και την Κυριακή 29/11/2020.

Η πρώτη επιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση των βιογραφικών και οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 26340-27313 (ώρες γραφείου).

Ναύπακτος,  19/11/2020

Ο Διευθυντής του Συλλόγου ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων “ΑΛΚΥΟΝΗ”

Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος