Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους (30-10-2020) για την πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , η επιτροπή εξέτασε και έλεγξε όλες τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στη διαδικασία μοριοδότησης.

Μετέπειτα κατάρτισε σχετικό πίνακα κατάταξης των τριών (3) ωφελούμενων  οι οποίοι είναι:

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ
 
 1 ΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΧΑΛΤΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
  4 ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *****
5 ΧΑΛΤΟΥΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ *****

***** Επιλαχόντες