Στο Φ.Ε.Κ. η πολυαναμενόμενη απόφαση για την απόδοση του νοσηλίου – τροφείου των άπορων και ανασφάλιστων ενοίκων στις Σ.Υ.Δ.:  Ένα ακόμη βήμα προς τη δικαίωση των προσπαθειών των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών τους στην κοινότητα.

Σε Δελτίο τύπου η ΠΟΣΓΚΑμεΑ μας ενημερώνει…

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Μετά από συνεχείς προσπάθειες και πιέσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ και την επίμονη ανάδειξη και επαναφορά του προβλήματος, η τραγική καθυστέρηση επίλυσης του οποίου απειλούσε σταθερά τόσο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα όσο και τη βιωσιμότητα πολλών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), μια θετική εξέλιξη καταγράφεται, επιτέλους, στο ζήτημα της απόδοσης της δαπάνης διαβίωσης για τα ανασφάλιστα και άπορα άτομα με αναπηρία που διαμένουν στις Στέγες.

Η δημοσίευση στο ΦΕΚ 2363/τ.Β’/16.06.2020 της υπ’ αριθμ: Δ12γ/ΓΠοικ.21836/644/05.06.2020 ΚΥΑ Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών, έρχεται να δώσει μια λύση, ευελπιστούμε μόνιμη, ύστερα από τα συνεχή παράλογα, προφάσεις και εκτός νόμου προσκόμματα που καθυστερούσαν την καταβολή του νοσηλίου – τροφείου στις Σ.Υ.Δ. για τα άπορα / ανασφάλιστα άτομα που διαμένουν σε αυτές, και τον επί σειρά ετών εμπαιγμό των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που διαβιούν στις δομές αλλά και των φορέων λειτουργίας τους.

Το περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. δικαιώνει μια σειρά εγγράφων και παρεμβάσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, διεκδικώντας την ενεργοποίηση του άρθρου 48 του Ν.4316/2014, παρ. γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.  Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 που, παρότι ρητά προέβλεπε τον τρόπο καταβολής του νοσηλίου – τροφείου για τα ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε ΣΥΔ, παρέμεινε λιμνάζουσα εδώ και έξι χρόνια (!), καθιστώντας άλλοτε απαγορευτική την επιλογή των ατόμων αυτών από τους φορείς που λειτουργούν αντίστοιχες δομές και άλλοτε εξαιρετικά δυσχερή την οικονομική βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία των δομών αυτών.

Στις προβλέψεις της ΚΥΑ το ζήτημα επιλύεται με τη θέσπιση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Για τη θεώρηση των ωφελούμενων των υπηρεσιών των δομών ως άπορα άτομα, το πραγματικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.800,00€ ή το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα για δύο ενήλικες τα 7.200,00€, προσαυξημένο κατά 1.200,00€ για κάθε τέκνο.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει την ικανοποίησή της από την εξέλιξη αυτή, αλλά και την απογοήτευση και αγανάκτησή της για τη στασιμότητα και την αδράνεια που καταγράφονται επί σειρά ετών στην εξειδίκευση των εφαρμοστικών διατάξεων των νόμων, και αναγκάζει εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, να απαιτούμε συνεχώς θέματα που εκφεύγουν της ευθύνης μας, θέματα αυτονόητα ώστε να μην καταστρατηγούνται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι Σ.Υ.Δ. συνιστούν την πλέον αξιόπιστη απάντηση στην αγωνία των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες για το αβέβαιο μέλλον των παιδιών τους, στην αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων αυτών στην κοινότητα, με την ταυτόχρονη απομάκρυνση του βλέμματος από ιδρυματικού τύπου πρακτικές και επιλογές.

Στη βάση αυτής της παραδοχής, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με την ΕΣΑμεΑ, μαζί με τους φορείς – μέλη μας θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα να δίνουμε μάχες για τα σημαντικά θέματα του θεσμού των Σ.Υ.Δ., όπως η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής τους, έχοντας ως σταθερό γνώμονα τη διασφάλιση της ευημερίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, όπως αυτά προβλέπονται στο Σύνταγμα, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012) και την εθνική νομοθεσία.

Συνεχίζουμε και θα σας κρατάμε ενήμερους/ες για κάθε εξέλιξη.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου