Ο Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας, 5ωρης απασχόλησης για τη στελέχωση του Προσωπικού Υποστήριξης (Πρόσωπο Φροντίδας) των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Συλλόγου.

  • με τίτλο σπουδών Επαγγελμάτων Υγείας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

  • Προϋπηρεσία και εξειδίκευση στον χώρο της Αναπηρίας
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μέσου μετακίνησης

* Παρακαλείσθε οι υποψήφιοι να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019, όπου ορίζονται σαφώς τα καθήκοντα του Προσωπικού Υποστήριξης ΑμεΑ σε Σ.Υ.Δ.

* Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μόνο ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[email protected]

μέχρι και την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020.

Η πρώτη επιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση των βιογραφικών και οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο τίτλος σπουδών και ο μεταπτυχιακός τίτλος, η πιθανή εμπειρία στον χώρο της Αναπηρίας, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του υποψηφίου, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου,  καθώς και η πιθανή κατοχή διπλώματος οδήγησης λεωφορείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 26340-27313 (ώρες γραφείου).

Ναύπακτος  29/04/2020

Ο Διευθυντής του Συλλόγου ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων “ΑΛΚΥΟΝΗ”

Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος