Την 3η Δεκέμβρη, ημέρα που παγκόσμια είναι αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, επέλεξε το Δ.Σ. του συλλόγου ΑμεΑ ΑΛΚΥΟΝΗ να επισκεφθεί τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα Βασίλη, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θέτοντας ζητήματα που αφορούν διαχρονικά διεκδικήσεις των ΑμεΑ .

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  σε πολύ θετικό κλίμα στο Δημαρχείο της πόλης, με παρόντες τους Αντιδημάρχους κ. Τσουκαλά Ντίνο  αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και κ. Παπαϊωαννίδη Γιάννη αρμόδιο για θέματα Διοικητικών υποθέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε αιτήματα, όπως την ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν  στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία, τη δημιουργία στη πόλη μας υποδομών φιλικών προς τα ΑμεΑ, την αποπεράτωση το Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, τη στήριξη των Δομών του Συλλόγου ενώ κατατέθηκαν προτάσεις που η εφαρμογή τους θα οδηγήσει στην πρόληψη της αναπηρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της προσβασιμότητας της πόλης,  με τον Δήμαρχο να δεσμεύεται στο ότι θα αναλάβει, πολύ σύντομα, σοβαρές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση που κατέθεσε ο Σύλλογος.