Ο Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας, για στελέχωση του προσωπικού υποστήριξης των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου.

  • Θέση 1η: Άτομο για προσωπικό υποστήριξης με την ειδικότητα – καθήκοντα νοσηλευτή – νοσηλεύτριας:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος τίτλου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α είναι κάτοχος τίτλου ΔΕ Νοσηλευτικής απαιτείται προϋπηρεσία στον χώρο της Αναπηρίας.

  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μέσου μετακίνησης

* Σημειωτέον ότι το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει και τα καθήκοντα προσωπικού υποστήριξης ΑμεΑ, όπως ορίζονται από το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019.

 

  • Θέση 2η: Άτομο για προσωπικό υποστήριξης με ειδικότητα σε τομέα συναφή με τον χώρο της Αναπηρίας

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος τίτλου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ειδικότητας συναφούς με τον χώρο της Αναπηρίας
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μέσου μετακίνησης

* Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει τα καθήκοντα προσωπικού υποστήριξης ΑμεΑ, όπως ορίζονται από το ΦΕΚ Β 1160/08.04.2019.

Και για τις δύο (2) θέσεις:

  • Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στον χώρο της Αναπηρίας.
  • Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μόνο ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[email protected]

μέχρι και την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

Η πρώτη επιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση των βιογραφικών και οι επικρατέστεροι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο τίτλος σπουδών και ο μεταπτυχιακός τίτλος, η πιθανή εμπειρία στον χώρο της Αναπηρίας, οι ικανότητες και η προσωπικότητα του υποψηφίου, καθώς και η πιθανή κατοχή διπλώματος οδήγησης λεωφορείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος  27/06/2019

 

Ο Διευθυντής του Συλλόγου ΑμεΑ, Γονέων & Φίλων “ΑΛΚΥΟΝΗ”

Παναγιωτόπουλος Γρηγόριος