Αναλυτικά η αναφορά προς το «Συνήγορο του Πολίτη»  από το Σύλλογό μας, για την οποία κατέθεσαν επίσης τις synhgoros_tou_politiσυνηγορίες τους η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ.:

 

ΠΡΟΣ ΤΟ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» δραστηριοποιείται στην πόλη της Ναυπάκτου στον τομέα των ΑμεΑ λειτουργώντας Δομές διαβίωσης, εκπαίδευσης και δια βίου απασχόλησης των ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες. Μεταξύ των άλλων ο Σύλλογος λειτουργεί στην πόλη της Ναυπάκτου,  τρείς (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ ) για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες με τα ονόματα ‘’’Ταξίδι’’, Σχεδία’’, και ‘’Πυξίδα’’,  δυναμικότητας είκοσι επτά (27) ατόμων

Ο θεσμός των ΣΥΔ είναι μέχρι στιγμής η πιο αξιόπιστη απάντηση και λύση για τον αποϊδρυματισμό και τη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινότητα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που η χώρα μας με το Ν.4074/2012 ενέταξε στο  Νομικό μας Πολιτισμό.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Στεγών έχει θεσμοθετηθεί από το ελληνικό κράτος ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α172/30-11-2014), η ελληνική Πολιτεία, έχει την υποχρέωση καταβολής του Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου για διαμένοντα Άτομα με Αναπηρία σε ΣΥΔ με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Για τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, το ειδικό Νοσήλιο- Τροφείο καταβάλλεται από τον ΕΟΠΠΥ (ύψους 40 ευρώ ή 70 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα της αναπηρίας που έχει το άτομο που διαμένει στη ΣΥΔ).

Β) Για τα ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία που διαμένουν σε ΣΥΔ, το ημερήσιο Ειδικό Νοσήλιο- Τροφείο των 40 ή 70 ευρώ καταβάλλεται από την Πρόνοια του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για την περιπτώση Α καταβολή του Νοσηλίου-Τροφείου γίνεται κανονικά από τον ΕΟΠΥΥ, για τους ασφαλισμένους που το δικαιούνται και είναι ένοικοι ΣΥΔ.

Για τα ανασφάλιστα άτομα όμως η διάταξη υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014     που καθορίζει την απόδοση της δαπάνης διαβίωσης  τους,  δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα να απειλείται σοβαρά η βιωσιμότητα των Στεγών που τα φιλοξενούν.

Δεδομένου ότι στις Στέγες του Συλλόγου μας, η εισδοχή των ενοίκων έγινε με κοινωνικά κριτήρια, έχουμε αρκετά άτομα τα οποία είναι ανασφάλιστα και για τα οποία, ως τώρα, για δύο ολόκληρα χρόνια που λειτουργούν οι  Στέγες, δεν έχουμε λάβει χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό έχει σαν  με αποτέλεσμα για κάθε μήνα λειτουργίας να μην επαρκούν τα καταβαλλόμενα ποσά, για την εύρυθμη λειτουργία των Στεγών και την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Ενδεικτικά για τη Στέγη ‘’Ταξίδι’’, στην οποία από τα οκτώ(8)  άτομα ΑμεΑ που διαμένουν τα πέντε(5) είναι ανασφάλιστα η κατάσταση είναι τραγική και μοιραία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγηθεί σε αναστολή της λειτουργίας της

Επανειλημμένα με δύο έγγραφά μας προς την αρμόδια Υπουργό κ. Θεανώ Φωτίου (αρ. πρωτ 172/13-03-2018 και αρ. πρωτ 387/10-05-2018) καθώς και ένα προς το Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας κ. Καρέλα Δημήτριο (αρ. πρωτ 752/17-10-2018) ζητήσαμε απεγνωσμένα την ενεργοποίηση της διάταξης απόδοσης του ποσού από το νοσήλιο-τροφείο που δικαιούνται τα ανασφάλιστα άτομα, ώστε να μην οδηγηθούμε στο κλείσιμο της Δομής, χωρίς ακόμη να έχουμε κάποια απάντηση.

Είναι κοινώς παραδεκτό το ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και οι ανασφάλιστοι άνθρωποι με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες. Επομένως,  αποτελεί αδήριτη ανάγκη, η άμεση εφαρμογή του άρθρου 48 Ν.4316/2014 στο σύνολό του και συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω της οποίας το προβλεπόμενο ημερήσιο Ειδικό Νοσήλιο- Τροφείο για τις ΣΥΔ, των ανασφάλιστων

Ατόμων με Αναπηρίες να καταβάλλεται από την Πρόνοια του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης .

Απευθυνόμαστε σήμερα σε σας ζητώντας την παρέμβασή σας με σκοπό να ενισχυθεί το δίκαιο αίτημά μας  και επιτέλους το Υπουργείο να υπακούσει στον νόμο και να τον εφαρμόσει όπως υποχρεούται.

 

Με τιμή

Η Πρόεδρος

Βασιλική Παναγοπούλου