Κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου μας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου επισκέφτηκε τις Δομές μας, προκειμένου να 20190211_091320_resizedενημερώσει όλους τους εργαζόμενους, πάνω σε θέματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

Αναλυτικότερα ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Επιπυραγός, κ. Κωνσταντίνος Μπέκος, ενημέρωσε το προσωπικό του Κέντρου Διημέρευσης, των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, καθώς και της Λέσχης Δραστηριοτήτων με τρόπο απλό και κατανοητό, χρησιμοποιώντας πολλά παραδείγματα, για τα μέσα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς σε αρχικό στάδιο.

Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Μπέκο στην σωστή χρήση των πυροσβεστήρων (ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα) ως μέσο άμεσης πυρόσβεσης.

Ο Σύλλογός μας, ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου και ιδιαιτέρως τον Διοικητή κ. Κωνσταντίνος Μπέκο για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας.

 

20190211_090915_resized 20190211_104228_resized 20190211_104247_resized 20190212_140038_resized 20190212_140230_resized 20190212_140839_resized