Βασικό μέσο και εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», αποτελεί η ευαισθητοποίηση τηςLOGO ΚΔΑΠ κοινότητας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ, τόσο όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όσο και γενικότερα στον αγώνα τους για μία αξιοπρεπή συνύπαρξη στην κοινωνία.

Στα πλαίσια του ρόλου του Φορέα αναφορικά με την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, ο Σύλλογος έχει σχεδιάσει το Πρόγραμμα “Συμπερίληψη στη Δημιουργική Απασχόληση”, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) τυπικά ΚΔΑΠ του Δήμου Ναυπακτίας. Τα ΚΔΑΠ, είναι ο πλέον αρμόδιος Φορέας για την πραγμάτωση του ανωτέρω στόχου, μιας και φιλοσοφία λειτουργίας τους εξυπηρετούν στο έπακρο την εν λόγω δράση.

Tο εν λόγω Πρόγραμμα αφορά την συναναστροφή μεταξύ των παιδιών τυπικής εκπαίδευσης με τα AμεΑ που διαβιούν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου. Η συνεργασία αυτή έχει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα που αφορούν την Αναπηρία. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η συνδιαλλαγή των παιδιών τυπικής εκπαίδευσης και των ΑμεΑ μέσω κοινών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου, περιλαμβάνει μηνιαίες συναντήσεις των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου ΑμεΑ “ΑΛΚΥΟΝΗ” και με τα τέσσερα (4) ΚΔΑΠ του Δήμου Ναυπακτίας. Οι συναντήσεις θα γίνονται σε προσυμφωνημένες ημέρες και ώρες και θα πραγματοποιούνται από κοινού συγκεκριμένες δημιουργικές δραστηριότητες.

ALKYONH-LOGO.