Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» καλεί τους ενδιαφερόμενους με ειδικότητα Ειδικού/ής Παιδαγωγού να υποβάλλουν ταALKYONH-LOGO απαραίτητα δικαιολογητικά για απασχόληση στις Δομές του Συλλόγου.

Θα εκτιμηθεί η γνώση και εμπειρία στον αυτισμό.

Επίσης θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Απλή αίτηση με επικολλημένη φωτογραφία.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού σπουδών
  3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο (εφόσον υπάρχουν) από αποδεικτικά εμπειρίας από εργασία ή συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά μέχρι και τις 16-11-2018:

Α) την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Β) τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, με συστημένο φάκελο ή προσωπικά στη διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 Τ.Κ. 30300.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν, θα κληθούν και για προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου.

τηλ.: 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος  06/11/2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική