Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ζητάει επαγγελματία με την ειδικότητα του νοσηλευτή  (απόφοιτου ΤΕΙ)  προκειμένου ναalkioni-espa-2 απασχοληθεί στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο [email protected]  μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή, που θα βασίζεται στα βιογραφικά, όσοι επιλεγούν,

θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία, καθώς και η προσωπικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου.

τηλ.: 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος  24/10/2018

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική

ALKYONH-LOGO