Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους (17-07-2018) για την πράξη με τίτλο: ALKYONH-LOGO«Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , η επιτροπή εξέτασε και έλεγξε όλες τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στη διαδικασία μοριοδότησης.

Μετέπειτα κατάρτισε σχετικό πίνακα κατάταξης των τριών (3) ωφελούμενων  οι οποίοι είναι:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ
 
 1 ΣΩΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
2 ΧΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  4 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ *****
5 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΚΩΝ/ΝΟΣ *****

***** Επιλαχόντες