Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ζητάει  διοικητικό υπάλληλο προκειμένου να απασχοληθεί στο Κέντρο Διημέρευσης – ALKYONH-LOGOΗμερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο [email protected]  μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2017.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή, που θα βασίζεται στα βιογραφικά, όσοι επιλεγούν,

θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, ο τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακός τίτλος (κατά προτίμηση συναφής στον τομέα της Αναπηρίας), πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πιστοποίηση στην Αγγλική γλώσσα.

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη η προσωπικότητα, καθώς οι επικοινωνιακές και οι οργανωτικές ικανότητες του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου.

τηλ.: 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος  20/06/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική