Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ζητάει επαγγελματία με την ειδικότητα του εργοθεραπευτή προκειμένου να απασχοληθείalkyonh-logo στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο [email protected]  μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2017.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή, που θα βασίζεται στα βιογραφικά, όσοι επιλεγούν,

θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία, καθώς και η προσωπικότητά τους.

Αν μετά την πρόσκληση από το Σύλλογό μας (δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και στην ιστοσελίδα μας)  για την θέση του εργοθεραπευτή, η ειδικότητα αυτή δεν καλυφθεί, τότε ο Σύλλογος θα καλύψει την θέση αυτή με την ειδικότητα του γυμναστή με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Συνεπώς καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι με την ειδικότητα του γυμναστή να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ίδια διεύθυνση μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου.

τηλ.: 26340-27313 (ώρες γραφείου).

 

Ναύπακτος  10/01/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγοπούλου Βασιλική