Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους (14-10-2016) για την πράξη με τίτλο:alkyonh-logo «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , η επιτροπή εξέτασε και έλεγξε όλες τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προχώρησε στη διαδικασία μοριοδότησης.

 

Μετέπειτα κατάρτισε σχετικό πίνακα κατάταξης των 20 ωφελούμενων  οι οποίοι είναι:

 

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ
 
1 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Ε.
2 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
3 ΚΑΛΤΣΗΣ  Κ.
4 ΔΡΑΚΑΚΗ Κ.
5 ΜΙΧΟΥ Σ.
6 ΠΑΥΛΟΥ Χ.
7 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
9 ΤΖΕΛΕΠΗΣ Ν.
10 ΚΑΤΣΙΚΑ Ε.
11 ΑΛΕΤΡΑΣ Π.
12 ΣΤΑΙΚΟΥ ΟΛ.
13 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Μ.
14 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ.
15 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Β.
16 ΚΑΤΣΩΝΗΣ Δ.
17 ΑΔΡΑΧΤΑΣ Φ.
18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛ.
19 ΚΑΤΕΛΗ Ε.
20 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
21 ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚ. *****

 

 

***** Επιλαχούσα