«(…) τα σχολεία πρέπει να εξυπηρετούν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις φυσικές τους, πνευματικές, κοινωνικές, naupaktosσυναισθηματικές, γλωσσικές ή άλλες καταστάσεις. Το Πλαίσιο Δράσης μπορεί να περιλαμβάνει παιδιά προικισμένα ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαζόμενα, παιδιά του δρόμου, απομακρυσμένους ή νομαδικούς πληθυσμούς, παιδιά από γλωσσικές, εθνικές ή πολιτισμικές μειονότητες και από άλλες μη προνομιακές ή περιθωριοποιημένες περιοχές ή ομάδες» (Unesco, 1996:20).

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για τη συμπερίληψη – συνεκπαίδευση σας καλεί στις ημερίδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ημερίδα 1η: Τετάρτη 13-4-2016. Εργατικό κέντρο Ναυπάκτου, ώρα 19:00.
Θέμα ημερίδας: Συμπερίληψη-συνεκπαίδευση μαθητών.
«Η πορεία προς την συμπερίληψη». Εισηγητής Αθανάσιος Κ. Ρισβάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.
«Η συνεργασία για τη συμπερίληψη/συνεκπαίδευση όλων των μαθητών». Εισηγήτρια Χριστίνα Μητσοπούλου, Ψυχολόγος Ειδικού Δημοτικού Σχολείο Ναυπάκτου.

Ημερίδα 2η: Τετάρτη 20-4-2016. Εργατικό κέντρο Ναυπάκτου, ώρα 19:00.
Θέμα ημερίδας: Χαρισματικοί μαθητές και εκπαίδευση.
«Χαρισματικοί μαθητές και η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα». Εισηγητής Αθανάσιος Κ. Ρισβάς, Σχολικός. Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.
«Χαρισματικοί μαθητές. Θέματα ψυχολογίας». Εισηγήτρια Χριστίνα Μητσοπούλου, Ψυχολόγος Ειδικού Δημοτικού Σχολείο Ναυπάκτου.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.