Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI (VINCI FOUNDATION / κοινωνικός βραχίονας του ομίλου VINCI – κυρίου μετόχου της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) πρόσφατα 12473535_586348914857299_457211510439722797_oυιοθέτησε και χρηματοδότησε (για δεύτερη φορά κατά την τελευταία πενταετία) ένα πρόγραμμα του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο «αλληλέγγυας κινητικότητας» που προωθείται από τον Σύνδεσμο, αφορούσε τη χρηματοδότηση της αγοράς από τον σύλλογο ενός 9θέσιου οχήματος. Το «van της αλληλεγγύης» θα επιτρέψει στην «Αλκυόνη» να εξυπηρετήσει όχι μόνο τα δικά της μέλη, αλλά και μεμονωμένα ΑμεΑ της ευρύτερης περιοχής Ναυπακτίας – Δωρίδας, που αδυνατούσαν να έχουν πρόσβαση σε χώρους φροντίδας σχετικής με την υγεία τους.

Το όχημα αυτό, εκτός του ότι θα καλύπτει τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες των απασχολούμενων των Δομών του Συλλόγου, θα λειτουργεί επιπλέον σαν κινητή μονάδα που θα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και οδηγό.

Βασικός σκοπός της κινητής μονάδας θα είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους τα οποία ζουν σε απομακρυσμένα και ορεινά επί το πλείστον χωριά της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η κινητή μονάδα θα είναι:
• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη ωφελουμένων
• Μετακίνηση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιατρούς, σε Κέντρα Υγείας, για τακτοποίηση υπερεσιακών εγγράφων, ιατρικές εξετάσεις και συνταγογραφήσεις

Αναμένεται έτσι να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων αυτών, που έτυχε να ζουν σε απομονωμένες περιοχές μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα.

Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι ο Σύλλογος «ΑΛΚΥΟΝΗ» διατίθεται ανά πάσα στιγμή να δανείζει όποτε του ζητηθεί και μετά από συνεννόηση, το όχημα αυτό σε άλλα Σωματεία ή Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα και εδρεύουν ή γειτνιάζουν με την πόλη της Ναυπάκτου, προκειμένου αυτοί να βοηθηθούν και να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μια έκτακτη περίπτωση.

Η πρώτη φορά που ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ VINCI υποστήριξε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την «Αλκυόνη» ήταν το 2011, οπότε και χρηματοδοτήθηκε η αναδόμηση του χώρου που στέγασε το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου στην περιοχή Λυγιά της Ναυπάκτου.

Και τότε και τώρα, ανάδοχος του προγράμματος εκ μέρους του Συνδέσμου ήταν ο κ. Νίκος Δούρος, στέλεχος της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Η παροχή «αναδόχων» που προέρχονται από το προσωπικό εταιρειών του Ομίλου VINCI, αποτελεί μία επιπλέον συνεισφορά του Συνδέσμου στους φορείς που ωφελούνται από τις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων. Πρόκειται για συνειδητή προσθήκη των προσωπικών δεξιοτήτων των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της VINCI, που εγγυάται τόσο την εμψύχωση των συλλογικοτήτων που υλοποιούν προγράμματα, όσο και την καλή τους εκτέλεση.

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη κοινωνική του ευαισθησία τον Σύνδεσμο VINCI.

 

12901487_586348791523978_4660851246229727221_o 12513939_586348984857292_7513650099925044500_o 12525254_586348938190630_7767746069873459744_o 12525265_586348811523976_9167562052643121810_o 12671774_586348884857302_4213581546456883113_o 12885998_586348894857301_6268470717028674921_o 12898171_586348961523961_420763590025599188_o