ΘΕΜΑ: «Άμεση έκδοση ΚΥΑ για τροποποίηση του άρθρου 18 του ΕΚΠΥ, για υπογραφή συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Επανερχόμαστε στο σοβαρότατο θέμα της επιτακτικής ανάγκης για την έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ για την τροποποίηση του άρθρου 18 τουposgamea_logo_gr ΕΚΠΥ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να υπογράψει συμβάσεις με τις ΣΥΔ, η οποία εκκρεμεί από την ειδική σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2015, μεταξύ υμών, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υγείας, του Δ/ντή του ΕΟΠΥΥ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, και για την έκδοση της οποίας είχατε δεσμευτεί.

Από τότε σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και εγγράφως να μας ορίσετε μια συνάντηση μαζί σας, για να συζητηθούν σοβαρότατα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και κυρίως το σοβαρότατο και ζωτικής σημασίας για τα Άτομα με Αναπηρία ζήτημα της βιωσιμότητας των ΣΥΔ, αφού ήδη κάποιες όπως της Ναυπάκτου (αναστολή λειτουργίας εδώ και 2 χρόνια με αποτέλεσμα 8 τρόφιμοι  να μείνουν χωρίς στέγη) και του Βόλου έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και να κινδυνεύουν και οι λοιπές, αν δεν εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ για την τροποποίηση του άρθρου 18 του ΕΚΠΥ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να υπογράψει συμβάσεις με τις ΣΥΔ.

Θεωρούμε ότι μετά τη θεσμοθέτηση του ειδικού νοσηλείου τροφείου των 40 και 70 €, την πρόβλεψη του σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό, τον ορισμό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, η μόνη εκκρεμότητα είναι αυτή της έκδοσης της ως άνω ΚΥΑ, καθώς και ότι ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός πρέπει άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή της και να μας ορίσετε το συντομότερο μια συνάντηση μαζί σας, διότι εμείς ως το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογενειών τους, δε θα σταματήσουμε να πιέζουμε μέχρι την τελική επίτευξη του στόχου μας και του πολυετούς αγώνα μας για την συνέχιση και την εύρυθμη λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού, του θεσμού των ΣΥΔ, που αποτελεί κατάκτηση των γονέων και του αναπηρικού κινήματος και είναι η μόνη απάντηση στον αποϊδρυματισμό και τη διαβίωση στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Αναμένουμε την άμεση απάντησή σας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ