Απασχολούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, εκπαιδεύονται πάνω σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης…