Φωτογραφίες από τα Πρωτομαγιάτικα στεφάνια που δημιούργησαν οι απασχολούμενου του Κέντρου Διημέρευσης του Συλλόγου μας…