Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»  στα πλαίσια της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) η οποία αφορά την  υπαγωγή της λειτουργία  του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου σε αυτή τη δράση:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα Άτομα με Αναπηρία, Άμεσα Ωφελούμενους και τους επιφορτισμένους με την φροντίδα τους, Έμμεσα Ωφελούμενους, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω δράση, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις αναπληρωματικών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, συνοδευμένων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η  18/2/2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: 26340-27313 (καθημερινά 9:00 έως 13:00)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

Παναγοπούλου Βασιλική             Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος