Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση, όπως οφείλει και υποχρεούται το κράτος, ώστε να συνεχίσουν κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία τους οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, μεταξύ αυτών η Στέγη του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο, ζητά από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Σε επιστολή του προς τον Υπουργό, ο κ. Κατσιφάρας επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ (δύο χρόνια συν ένα παράτασης) και τη δημιουργία του νοσηλίου – τροφείου που θα καλύπτει την μόνιμη χρηματοδότηση των Στεγών, το οποίο όμως αν και έχει γίνει νόμος του Κράτους, παρ’ όλα αυτά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Αποτέλεσμα, όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, η Στέγη που λειτουργεί ο Σύλλογος «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο έχει αναστείλει τη λειτουργία της και οι επτά ένοικοι – τρόφιμοι να βρίσκονται στην κυριολεξία στο δρόμο.

«Θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί το νοσήλιο – τροφείο για τις Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ, το οποίο έχει γίνει άλλωστε, Νόμος του Κράτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εδώ και έξι μήνες, από τις 30-01-2014, να υπογραφούν άμεσα οι απαραίτητες Συμβάσεις με τους Φορείς που διατηρούν τις Στέγες, ενώ επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση, όπως οφείλει και υποχρεούται το κράτος, ώστε να λειτουργούν κανονικά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΑμεΑ και στις οικογένειές τους οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» υπογραμμίζει ο κ. Κατσιφάρας.

Ολόκληρη η επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό Ι. Βρούτση έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία ως πρωταρχικό σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση του δικαιώματος κάθε ατόμου με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση, στοχεύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Οι Σ.Υ.Δ. παρέχουν παρεμβάσεις στους διαμένοντες με σκοπό να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους, την ψυχοσυναισθηματική τους ωρίμανση και την κοινωνική τους αποκατάσταση και ενσωμάτωση, ενώ επίσης συμβάλλουν στις αναπηρικές οικογένειες παρέχοντας υπηρεσίες ζωτικής σημασίας.

Η συνέχιση και απρόσκοπτη λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ που δημιουργήθηκαν πριν από τρία χρόνια, είναι αναγκαία, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια που έχει παιδί με σοβαρή αναπηρία και δεν μπορεί να το υποστηρίξει, είναι το που θα ζήσει αυτό, αν τυχόν αυτές κλείσουν.

Οι Στέγες χρηματοδοτήθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια και δόθηκε επιπλέον παράταση ενός χρόνου από το ΕΣΠΑ, ώστε να δοθεί στο ελληνικό κράτος ο χρόνος ώστε να δημιουργήσει το νοσήλιο – τροφείο που θα καλύπτει την μόνιμη χρηματοδότηση των Στεγών, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί σύμφωνα με το άρθρο 46, του Ν. 3918/2011.

Μάλιστα το νοσήλιο – τροφείο για τις Σ.Υ.Δ ΑμεΑ έγινε Νόμος του Κράτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 30-01-2014, όμως παρ’ όλο που υπάρχει αυτή η απόφαση εδώ και έξι μήνες, το Κράτος για μία ακόμη φορά μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του (ΕΟΠΥΥ και ασφαλιστικά ταμεία), δεν έχει υπογράψει τις απαραίτητες Συμβάσεις με τους Φορείς που διατηρούν τις Στέγες, ούτε καν έχει φροντίσει να εξασφαλίσει την απαραίτητη πίστωση παρότι έχει κοστολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και είναι ελάχιστη, όπως οφείλει και υποχρεούται.

Κύριε Υπουργέ,

Από τις 15 Απριλίου 2014, η Στέγη που λειτουργεί ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο έχει αναστείλει τη λειτουργία της, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα επτά ένοικοι – τρόφιμοι να βρίσκονται στην κυριολεξία στο δρόμο.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε πως:

– θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί το νοσήλιο – τροφείο για τις Σ.Υ.Δ. ΑμεΑ, το οποίο έχει γίνει άλλωστε, Νόμος του Κράτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση, εδώ και έξι μήνες, από τις 30-01-2014.

– θα πρέπει να υπογραφούν άμεσα οι απαραίτητες Συμβάσεις με τους Φορείς που διατηρούν τις Στέγες.

– επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση, όπως οφείλει και υποχρεούται το κράτος, ώστε να λειτουργούν κανονικά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΑμεΑ και στις οικογένειές τους οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».