Η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία για το έτος 2014 έχει ήδη ξεκινήσει από τα ΚΕΠ της χώρας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετικές οδηγίες μπορείτε να αναζητήσετε στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο αρ. πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ 11762/420/10.4.2014 της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ Τμήμα Α΄.

Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΑμεΑ. www.esaea.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του 2013, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται η 31η Μαΐου 2014.

Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ   egiklios_deltia_metakinisis_2014