Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος μαθημάτων Νοη­ματικής (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2009) και άρχισε ο δεύτερος (Οκτώβριος 2009 – Ιούνιος 2010), που γίνονται στο χώρο της ΑΛΚΥΟΝΗΣ σε τρία τμήματα κάθε εβδο­μάδα.

Η συμμετοχή των συμπολιτών μας, κυρίως νέων, είναι συγκινητική και δικαιώ­νει την προσπάθεια του Συλλόγου να γκρεμίσει το τείχος του αποκλεισμού των κωφών ανθρώπων.

Ευχαριστούμε θερ­μά τα δύο νέα παιδιά που διδάσκουν τη Νοηματική, Τάσο Δημόπουλο και Κώ­στα Τσιονάκα καθώς και τους Γιώργο Ασημακάκη και Διογένη Αβραμίδη που βοηθούν στη «μετάφραση».

Τα μαθήμα­τα Νοηματικής παραδίδονται με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και ό­χι την απόκτηση τίτλων γνώσης της.