Στα δέκα χρόνια ζωής του ο σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ δέχθηκε πολλές φορές την υποστήριξη του ΤΕΣΥΔ.

  • Το ΤΕΣΥΔ δημιούργησε αφιλοκερδώς την ιστοσελίδα του συλλόγου.
  • Πολλοί φοιτητές του υπήρξαν εθελοντές στα πρώτα δύσκολα χρόνια για την ΑΛΚΥΟΝΗ
  • Με πρωτοβουλία και συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος της Ναυπάκτου, γίνονταν για δύο χρόνια δωρεάν μαθήματα νοηματικής σε αίθουσα του συλλόγου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καθώς και επειδή αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η παραμονή του τμήματος στη πόλη μας, για όλους τους συμπολίτες μας, αλλα και για την επιστημονική κοινότητα

Θέτουμε το σύλλογο ΑΛΚΥΟΝΗ στη διάθεση της συντονιστικής επιτροπής για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας όπου μας ζητηθεί και είναι εφικτό για μας.

Προς  1)    Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας

(Με την παράκληση να αναγνωσθεί στην συνεδρίαση της 22/02/13)

2)     Τη συντονιστική επιτροπή για την παραμονή του ΤΕΣΥΔ στη πόλη

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η Πρόεδρος                                            Ο  Γραμματέας

Παναγοπούλου Βασιλική                       Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος