ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

  • Να γίνει πράξη η προσβασιμότητα – προσπελασιμότητα των περιοχών δράσης του Συλλόγου.
  • Να λειτουργούν απρόσκοπτα και με επάρκεια  όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής στην περιοχή μας: (Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, τάξεις Ένταξης των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων).
  • Οι άνθρωποι ΑμεΑ να μπορούν να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να συνυπάρξουν μέσα από δραστηριότητες στην εργασία, στην τέχνη, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

1ον.Να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εξυπηρετούμενοι ΑμεΑ τις υπηρεσίες του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

2ον.Η εξερεύνηση πόρων οικονομικής υποστήριξης των δομών.

3ον.Η ένταξη στην αγορά εργασίας των περισσότερο λειτουργικών ΑμεΑ.

4ον.Η διασφάλιση της συνεχούς φροντίδας και της επαγγελματικής αποκατάστασης των ανθρώπων που αποφοιτούν από τις αντίστοιχες σχολικές δομές(ΕΕΕΕΚ,κτλ)

5ον.Η πάγια θέση μας για την στήριξη των υπαρχουσών δομών της πόλης μας για απασχόληση και εκπαίδευση.

6ονΗ συνεχής επιμόρφωση μέσα από τα Σεμινάρια που για όλο το χρόνο θα πραγματοποιούνται στο χώρο της ΑΛΚΥΟΝΗΣ,όλων των ενασχολουμένων με την αναπηρία.

7ον.Η επικοινωνία μέσω  του περιοδικού μας και  του διαδικτύου (της ιστοσελίδας μας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του λογαριασμού μας στο facebook) με ολοένα και περισσότερους συνανθρώπους μας και η συνεχής ενημέρωση για θέματα σχετικά με την αναπηρία.