Λογιστικό γραφείο Χόρτη Δέσποινας

Δικηγορικό γραφείο Γκίζα Βασιλείου

Δούρος Χαραλαμπος (Τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων)

Δούρος Επεξεργασία Κρέατος

Κοντοχρήστος Κοτόπουλα Ναυπάκτου

Κοτρώνης (Πλαστικά)

Μήτσης Χρήστος (Ψηφιακές εκτυπώσεις)

Χωραφάς Νικόλαος (Ιατρός)

Περιβολάρης Παναγιώτης (Ιατρός)

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Simple Ideas – Μελίστας Νίκος  (web design)