Ο όρος Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, συνέστησε ομάδες εργασίας από τεχνικούς – εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και φορέων, οι οποίες, με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου κα Αργυρώ Λεβέντη ΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα 1986 – 1990, συνέταξαν τις “Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ”. Οι οδηγίες αυτές αποβλέπουν συγχρόνως και στην εξυπηρέτηση και ασφαλή κίνηση όλων των χρηστών.
Οι ομάδες εργασίας αποτελούνταν από τους εξής:
Ιωάννης Αδάμος ΑΜ, Γιώργος Ανδρουλιδάκης ΑΜ, Κορίνα Αργυροπούλου ΑΜ, Πέπυ Βρούχα ΑΜ, Νικος Γερομήτσος ΑΜ, Μαργαρίτα Δαμασκηνού ΑΜ, Αδάμ Δανέλης ΠΜ, Ιωάννα Ζάννου ΑΜ, Μαριάννα Ζώρα ΑΜ, Μάρκος Κατσιώτης ΑΜ, Αλκιβιάδης Κιλίμης ΠΜ, Αντώνης Κοντέας ΑΜ, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος ΑΜ, Δημήτρης Μπάτσος ΑΜ, Κωνσταντίνα Μπερδούση ΑΜ, Νάση Ξαναλάτου ΑΜ, Ιωάννα Παγκάλου ΑΜ, Εύα Πάικου ΑΜ, Πόλυ Παπαγεωργίου ΑΜ, Κατερίνα Παπαμιχαήλ ΑΜ, Δημ. Παπαπετρίδης ΗΜ, Μαρία Παπαχρήστου ΑΜ, Ιωάννης Πολυχρονίου ΑΜ, Αλεξάνδρα Ράδου ΑΜ, Σπύρος Σαμαρτζόπουλος ΑΜ, Μαρία Σκουλά ΑΜ, Παν.Σταθόπουλος ΑΜ, Κατερίνα Τοκατλίδη ΑΜ, Αντώνης Φρατζιάκομο ΑΜ, Βασίλης Χαρτουμπέκης αστυν. Α’, Διονύσης Χίλιος ΜΜ, Μαρίλη Χριστοφή ΤΜ.

Οι «Οδηγίες Σχεδιασμού» επικαιροποιήθηκαν το έτος 1996 και το έτος 1997 δημοσιεύθηκαν σε τεύχος με τίτλο «Σχεδιάζοντας για όλους».
Οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μελετητές, επισημαίνεται όμως ότι έχουν νομοθετηθεί ρυθμίσεις μεταγενέστερες του χρόνου σύνταξης των οδηγιών, οι οποίες κατισχύουν και πρέπει πρωτίστως να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. Τέτοιες διατάξεις είναι:

  • το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου αυτού εκδόθηκαν:

  • Η με αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια»
  • Η με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Το ΥΠΕΚΑ μέσω του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ και της διαρκούς Επιτροπής Προσβασιμότητας, μεριμνά για τη βελτίωση των οδηγιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των μελετητών, των επιβλεπόντων, των κατασκευαστών και γενικά όλων των χρηστών, με υποδείξεις για τη βελτίωση ή τροποποίηση των οδηγιών.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού σημείων και σκαριφημάτων  των παραπάνω Οδηγιών με την υποχρέωση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δημιουργίας ειδικής σελίδας για την πρόσβαση σε αυτή Ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 «Διαύγεια» άρθρο 6, παρ.6 για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων (ελάχιστη απαίτηση με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),W3C-WAI, έκδοση 2.0, στο επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ»).

Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ

Γενικές Αρχές – Ανθρωπομετρικά Στοιχεία
Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών
Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων
Κλίμακες ή σκάλες
Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών
Σήμανση
Είσοδοι κτιρίων
Δημόσιοι χώροι υγιεινής
Κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό
Κατοικία
Παραρτήματα:Βιβλιογραφία-Νομοθεσία

Επικοινωνία

 

Γραφείο Μελετών για ΑμεΑ Τηλέφωνο Φαξ
Κυριακόπουλος Κων/νος, Αρχιτέκτονας 210 6475113