Ο Σύλλογος εκτός από την καθημερινή υποστήριξη των μελών του παρέχει συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ΑμεΑ, οικογένειες και αντίστοιχους Φορείς – Συλλόγους που σχετίζονται με την αναπηρία.

Κοινωνική Υπηρεσία

1. Συμβουλευτικές – Υποστηρικτικές συναντήσεις σε ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους
2. Διαμεσολάβηση – Διευκόλυνση στην επικοινωνία των ωφελουμένων με διάφορες υπηρεσίες, Φορείς και Οργανώσεις
3. Παραπομπή σε αρμόδιες κρατικές ή μη υπηρεσίες
4. Ενημέρωση ωφελουμένων σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται
5. Παρεμβάσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και αγωγής πολιτών, σε σχολικές μονάδες και σε φορείς της κοινότητας σχετικά με τα ζητήματα της αναπηρίας

Οι υπηρεσίες παρέχονται από Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγο και εθελοντή Νομικό Σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο του Συλλόγου μας

Διευκόλυνση στη μετακίνηση – μεταφορά ΑμεΑ

Ο Σύλλογος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετακίνησης ΑμεΑ έχει την δυνατότητα να διαθέσει μετά από συνεννόηση του  δύο 9θέσια οχήματα, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο με αναβατόριο όχημά του.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο του Συλλόγου μας