ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» προκηρύσσει:

Μία (1) θέση, μερικής πρωινής απασχόλησης, στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου,

ειδικότητας (πτυχίο ή πιστοποιητικό) σχετικής με:

  • Μουσικές σπουδές ή
  • Μουσικοκινητική ή
  • Θεατρικές σπουδές ή
  • Άλλες καλλιτεχνικές σπουδές ή
  • Εν γένει σπουδές σχετικές με την ψυχαγωγική και εκπαιδευτική απασχόληση των ΑμεΑ

Θα εκτιμηθούν:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Εργασιακή εμπειρία σε Δομές Ατόμων με Αναπηρία

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300 ή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο [email protected] μέχρι και τις 22 Ιουλίου 2024.

Έπειτα από την πρώτη επιλογή, που θα βασίζεται στα βιογραφικά, όσοι επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία, η προσωπικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλέφωνο

26340-27313 (ώρες γραφείου).

*Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ»

Η Πρόεδρος                                                                           Ο Γραμματέας

 

Παναγοπούλου Βασιλική                                                      Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος

Download (DOC, 174KB)