Ο Σύλλογος ΑμεΑ ‘’ΑΛΚΥΟΝΗ’’ καλεί νέους και νέες αποφοίτους

ανθρωπιστικών σπουδών (ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί,

ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγοι,

νοσηλευτές κ.λ.π.), ή όσους έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία με άτομα με

αναπηρία

 

ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ή ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑμεΑ.

 

Ο Σύλλογος προτίθεται να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων από τους

προαναφερθέντες εθελοντές με σκοπό να πλαισιώσουν αφ’ ενός το

έργο του, αφ’ ετέρου να υποστηρίξουν τις οικογένειες, που έχουν

στους κόλπους τους παιδί με αναπηρία.

Το επιστημονικό προσωπικό της Αλκυόνης θα παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη των εθελοντών.

Οι ενδιαφερόμενοι  παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα γραφεία

του Συλλόγου στο 26340-27313

Υπεύθυνη : Κατερίνα Μαραγιάννη, Κοινωνική λειτουργός