Η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της ομάδας υπευθύνων του Συλλόγου μας, πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα, επίσκεψη ανταλλαγής τεχνογνωσίας στις Δομές του Σωματείου ΑμεΑ «ΕΣΤΙΑ»  στην Αθήνα.

Η Πρόεδρος κ. Έφη Προκοπάκη και οι υπεύθυνοι των Δομών, μας παρουσίασαν το έργο του Σωματείου, σε μια ατμόσφαιρα συναδερφικής αλληλεγγύης και ζεστής φιλοξενίας. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και συμβουλευτικής σε παιδιά 0-6 ετών, καθώς και στη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και της ευρύτερης οικογένειας.