Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους (09-11-2023) για την πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , η επιτροπή εξέτασε και έλεγξε όλες τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατέληξε στα παρακάτω αποτελέσματα

 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΕΠΩΝΥΜΟ
 
 1 Μ. Γ.
 2 Σ.Σ.