Μια αγαπημένη για τους ωφελούμενούς μας δράση είναι αυτή που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Ύστερα από δυο χρόνια αποχής, λόγω της πανδημίας, μια ομάδα των ωφελούμενων του ΚΔ-ΗΦ, επέστρεψαν στα καθήκοντα τους και ανέλαβαν με μεγάλη χαρά και προθυμία την προετοιμασία της μηνιαίας διανομής τροφίμων.

Ευχαριστούμε πολύ τους εργαζόμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την άριστη συνεργασία!